Durant la segona avaluació, l’alumnat de tecnologia de Segon d’ESO ha estat realitzant el projecte de creació d’una làmpada per a les seves habitacions.

Tot seguint un procés tecnològic, s’han endinsat en la recerca de prototips de làmpades amb material reutilitzat, han après coneixements bàsics d’electricitat i han utilitzat el taller i les seves eines per a la seva creació.

Els resultats són espectaculars, tant a nivell plàstic com de l’evolució dels grups-classe a l’Edulab. Han après a treballar en equip, a ajudar-se i buscar diferents solucions a aspectes tècnics del projecte.

Ara només queda gaudir d’elles!

Felicitats!