Aquest curs 2015-2016, els alumnes de 4t d’ESO estem participant en una iniciativa educativa anomenada mSchools, amb la proposta de Mobilitzem la informàtica. mSchools és una iniciativa del Mobile World Capital que consisteix a contribuir en l’èxit educatiu i potenciar les oportunitats d’aprenentatge amb l’ús de les noves tecnologies com a assignatura educativa.

Mobilitzem la informàtica és una proposta per a la matèria optativa d’Informàtica de 4t d’ESO, centrada en el disseny i desenvolupament d’Apps i l’augment de l’esperit emprenedor.

Aquest any, a la matèria d’Informàtica, hem dividit el primer bloc del projecte en dues fases. Primerament, vam fer una dinàmica de classe per constituir les diferents empreses, segons les competències i habilitats dels integrants de la matèria. Posteriorment, vam escollir el nom de l’empresa i vam redactar els pactes d’equip que havien de ser seguits per tots els components. Tota la documentació de les empreses es gestiona amb l’entorn de treball Google Drive. Més tard, vam realitzar un brainstorming amb diferents propostes o idees per a desenvolupar futures aplicacions de mòbil (creació d’un mapa conceptual en  DIN3 on vam pensar les idees inicials, l’ús del programa Creately per a elaborar mapes mentals digitals i un document on vam explicar en què consistia cada idea de negoci, explicant els coneixements sobre els camps d’aplicació i les cerques que ens mancaven).

A la segona fase del nostre projecte vam crear una pàgina web amb el programa Wix, on havíem d’afegir, de moment, la informació general de projecte, la presentació de cada empresa i els rols que adoptava cada membre de l’equip. Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mida que evolucioni el projecte.

 

Redacció: Empresa Billink