A 1r ESO es treballen les tècniques d’estudi des de la matèria de Projectes. Així doncs, durant un trimestre l’alumnat treballa per aprendre i assolir eines que els ajuden a encarar millor la part acadèmica de Secundària. Per tal de conèixer més a fons com es treballa, des de la revista hem realitzat una entrevista a diverses persones que van fer la matèria a la 1ª avaluació, i també a d’altres que l’estan realitzant en aquesta 2ª avaluació.

1.Què es treballa a tècniques d’estudi? Com és la matèria?

1ª avaluació: Son mètodes d’estudi per poder treballar millor i aprofitar el temps tant a l’escola com a casa.

2ª avaluació: Aprenem a fer esquemes, un horari d’estudi, resums i tècniques de relaxació i concentració.

2.Què heu après a tècniques d’estudi fins ara?

1ª avaluació:  A ser més ordenats i tenir millor hàbits.

2ª avaluació: A organitzar-nos millor per estudiar i no distreure’ns.

3. Us estan sent útils les classes de tècniques d’estudi a l’hora d’estudiar, fer deures….?

1ª avaluació: creiem que depèn del grau d’implicació de l’alumnat. En general, són classes i consells molt profitosos i útils.

2ª avaluació: si, ara estem treballant la postura a l’hora d’estudiar i estem millorant bastant.

4. Es nota la diferència desde el primer dia què vau començar?   

1ª avaluació: en alguns aspectes si, com per exemple la nostra pròpia organització.

2ª avaluació: si, molt. Ens està ajudant a aprendre com fer resums i esquemes per estudiar.

5. Us agrada aquesta assignatura? Per què?

1ª avaluació: si perquè ens està resultant molt útil a 1r ESO, creiem que és necessari treballar les tècniques d’estudi en el canvi a l’ESO.

2ª avaluació: si, perquè creiem que ens pot ajudar molt a millorar el nostre rendiment, tot i que de vegades trobem a faltar treballar a la revista, són matèries diferents.    

7. En aquesta assignatura teniu molts deures o pocs?

1ª avaluació: en teniem però no sempre, de tant en tant.

2ª avaluació: no sempre, però si que cal tenir l’horari d’estudi ben organitzat, ja que l’Anna, la professora, ens el revisa periòdicament.

8. Hi ha algun aspecte en especial que us agradaria treballar?

1ª avaluació: ens hem adonat de que de vegades no som realistes en quant a la relació esforç-resultats. Potser voldríem conèixer més mètodes que ens vagin millor a l’hora d’estudiar.

2ª avaluació: encara no ho podem dir perquè estem a la meitat de l’avaluació.

9. Creieu que sería útil aplicar aquesta assignatura a altres cursos?

   1ª avaluació: creiem que el més important és treballar-ho a 1r ESO per poder aplicar-ho al llarg de tota la Secundària.

2ª avaluació: potser si que seria útil, però canviant l’enfocament i fent la matèria més dinàmica.

10. Què millorarieu de la matèria?

1ª avaluació: treballar altres mètodes d’estudi diferents.

2ª avaluació: fer activitats diferents cada setmana.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! AQUÍ PODEU TROBAR LA IMATGE DE LES QUATRE PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN AQUESTA ENTREVISTA, GRÀCIES A TOTHOM! I ÀNIMS EN EL CURS!