Fa dues setmanes, uns nois i noies, estudiants de pràctiques, van venir a l’hora de tutoria i tecnologia. A l’alumnat ens van fer uns quants jocs per conèixer millor els nostres sentiments.

Primer de tot van veure un vídeo sobre el bullying.

La sessió va consistir en fer quatre grups: dos es van quedar a les classes, un altre al pati i l’últim va anar a les golfes.

L’alumnat que va anar a les golfes va fer uns quants jocs, unes presentacions i un joc de confiança (es tractava que un es posava al mig i la resta  l’havien d’aguantar). Per últim, van escriure en unes  cartes què els agradava, què no i què volien millorar.

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny

la foto 2

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny

la foto 3

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny

la foto 4

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny

la foto 5

Fotos dels grups de les habilitats socials, C.E.Montseny