Cada mes al Centre d’Estudis Montseny es recull una quantitat de roba perduda molt alta. Des de roba de nens i nenes de parvulari fins a roba de secundària i de pares  mares que fan esport a l’escola. Tot tipus de roba.

Aquesta roba es troba normalment en llocs de pas com el pati, el menjador, el pavelló o vestuaris (Educació Física). Un cop es troba, es porta directament a consergeria on el Víctor la guarda en caixes o bosses fins a que el destinatari es presenta a buscar-la o no.  Però, aquesta roba no es pot emmagatzemar un temps massa exagerat degut a la gran quantitat, així que el temps límit per a guardar roba són dos mesos, que és el temps que cal normalment per a omplir una bossa de plàstic industrial. Un cop ha passat aquest període de temps, el Victor porta la bossa de roba més antiga a contenidors de roba o a Càritas pr tal que pugui ser aprofitada al màxim.