L’alumnat de Primer d’ESO s’ha iniciat aquest any al món de les estructures dintre de la matèria de Tecnologia. Durant els darrers dos mesos, han elaborat individualment un cub de paper reciclat, tot tenint en compte les propietats bàsiques d’una estructura.

Finalment, han realitzat proves de solidesa i estabilitat i els resultats han sigut molt satisfactoris!