Durant el mes de febrer, els alumnes de Segon i Tercer d’ESO han participat en uns tallers dirigits pel projecte SHAAMS, iniciativa liderada per WWF i Funditec, que vol fomentar i enfortir les activitats del sector solar a la regió mediterrània amb la promoció de l’energia solar. Es proposa, per tant, un canvi cultural on l’energia social sigui una aposta viable.

Per tal d’entendre els conceptes energètics que s’explicaven i es basaven en les energies renovables, es van realitzar diferents experiments. Un d’ells i el més significatiu va ser la construcció per grups de forns solars casolans i la demostració de com funciona l’energia solar de forma pràctica.

Va ser molt enriquidor i va contribuir en l’expansió del coneixement del concepte d’energia i, concretament, de l’energia solar. També es va informar sobre L’hora del Planeta, que es durà a terme el proper 28 de març a les 20:30h davant de La Fàbrica del Sol.

https://www.youtube.com/watch?v=1sTb7qXSpUE