El Centre d’Estudis Montseny va presentar el passat 21 de gener la seva experiència en el pilotatge d’unes proves d’expressió oral , anomenades Termòmetre Lingüístic,  per conèixer el nivell  de competència comunicativa del nostre alumnat a l’acabar l’etapa d’Educació Infantil.

Aquesta activitat ha estat creada per la Societat Catalana de Pedagogia, una secció de l’Institus d’Estudis Catalans i que un cop treballada en uns quants centres es vol fer extensiva a tot el sistema.
La cap d’educació infantil, Júlia Espinós, va fer-ne la presentació a la Sala Prat de a Riba davant d’un auditori de 150 persones on va fer esment del procés seguit i de les propostes noves de treballar l’expressió oral que n’havia comportat l’anàlisi de resultat de la prova per part de l’equip docent, com han estat , per exemple, els racons d’expressió: cuineta, metge,…per potenciar l’expressió espontània dels nens i nenes de l’escola.