Continuem la fase de diagnosi

Com ja us hem anat informant, seguim treballant en l’elaboració del Pla Estratègic del nostre centre. Després de la jornada de treball del personal del centre al mes de setembre, ara és el moment de participació de les famílies i de l’alumnat, aprofitant els òrgans de participació del centre, es va fer una dinàmica de treball en el passat plenari de delegats del dia 20 d’octubre, com mostra la imatge, i durant la primera quinzena de novembre es va fer el recull d’informació amb l’alumnat a través de les sessions de tutoria i fent participar al Consell de delegats de l’alumnat del nostre centre. Seguim treballant tots amb molta il·lusió en aquest projecte.