L’ús dels dispositius mòbils al centre s’ha de dur a terme basant-se en:

Un bon ús fonamentat en la responsabilitat, ja que l’alumne és qui utilitza aquest dispositiu i ha de ser conscient de quines conseqüències tenen les seves decisions. Aquest aspecte és fonamental perquè realment hi hagi un valor pedagògic i no només correctiu dins del centre.

Un bon ús fonamentat en el respecte per l’entorn i els altres, vetllant pel bon ambient de treball i tenint en compte no vulnerar el dret a la intimitat de les persones.

Un bon ús amb la finalitat que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme tant en l’entorn educatiu com fora d’ell.

Seguint aquests principis, i  les indicacions del Consell Escolar de Catalunya, s’ha treballat conjuntament entre professorat i alumnat per tal de consensuar  una nova normativa i una senyalística que serà present a tot el centre.

Clicqueu aquí per a veure la nova normativa