El dia 22 de novembre de 2016 a les 12:25, es va dur a terme la primera assemblea d’aquest curs escolar de la cooperativa .COOM. Es va parlar de la renovació dels estatuts i dels departaments.

NOUS ESTATUTS DE LA COOPERATIVA D’ALUMNES .COOM PER AL CURS ESCOLAR 2016-2017

 • SI ALGUN DELS ALUMNES IMPLICATS EN LA COOPERATIVA COMET ALGUN ERROR GREU, POT SER EXPULSAT PER DECISIÓ DE TOTS ELS COOPERATIVISTES.

 • LA COOPERATIVA ESTARÀ CONSTITUÏDA PER UN TEMPS INDEFINIT.
 • OBLIGACIONS:

 1. Complir tots els estatuts.
 2. El vot serà obligatori, no es pot votar en blanc.
 3. Aportar el capital demanat (decidit en la primera assemblea).
 4. Predisposició i iniciativa en totes les assemblees i activitats realitzades.
 5. Bona actitud amb els companys/contactes externs.

 • SANCIONS VERS ELS MEMBRES DE LA COOPERATIVA:

 1. Suspendre l’actitud de la matèria d’Emprenedoria.
 2. Carta de disculpa.
 3. En casos molt extrems, expulsió del membre (les sancions seran decidides pel comitè de recursos: Miquel Ortega, Alex Parron i Berta Benajes).

 • NORMES:

 1. Cadascuna de les decisions serà votada a les assemblees.
 2. Respectar el torn de paraula.
 3. Complir la normativa del propi centre.
 • REPARTIMENT DE BENEFICIS:
 1. Hospital de nens de Barcelona
 2. Associació Teodora

               (Canvi lliure)

 • DRETS:

 1. Rebre tot tipus d’informació referent a la cooperativa.
 2. Poder ser escollits per a realitzar tot tipus d’activitats.
 3. Aportar idees i participar en les assemblees.

 • DECISIONS EN LES ASSEMBLEES:

 1. Modificació d’aquests estatuts.
 2. Selecció d’activitats, nom, projectes, idees, etc. 
 3. Aportació d’idees i projectes.