La xarxa del pati de dalt, degut a un dia de ventades del mes de març es va trencar. Per a poder acabar el trimestre es va arreglar provisionalment , i ara, s’ha aprofitat les vacances de Setmana Santa per a solventar el problema. S’ha canviat tota la xarxa del pati i s’ha reforçat per tal que aguanti millor els dies de vent i eviti que no surti cap pilota cap al carrer.