La música és l’art que es manifesta en l’organització dels sons i els silencis en el temps.  És l’art de la generació, manipulació i combinació dels sons, produïts per veus humanes o per instruments.

Tothom diu que la música no serveix per a res, però en veritat la música és molt important i de gran valor en la formació de l’alumnat.

La música facilita la comunicació, el contacte entre persones, estimula la concentració i l’atenció i la capacitat d’aprendre nous idiomes i cultures, és a dir, la música ens fa més intel·ligents.

Els instruments més utilitzats, segons estudis musicals, són:

1r La guitarra
2n La bateria
3r El baix
4t El violí
5è El piano
6è La flauta
7è La trompeta

Redactat per: Mikel Segura, Clàudia Saez i Joel Pacheco ( 1r d’ESO ) .