Alumnes de P-4

Alumnes de P-4

Curs: P- 4

Mestra participant: Mireia Serra

Projecte: Elaboració d’endevinalles creades per l’alumnat i compartides amb companys d’altres centres.