Mr Ethics' picture

Curs: 5è de Primària.

Mestre participant: Pablo Díaz-Flores.

Projecte: L’alumnat treballa de forma col·laborativa i utilitzant una plataforma social educativa (Edmodo) per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.