Durant la segona setmana de gener hem tingut a l’escola una exposició de fotografia matemàtica en col.laboració amb l’associació ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les Matemàtiques) amb l’objectiu de veure el món amb  ulls matemàtics i d’aquesta forma ajudar al nostre alumnat a comprendre millor les matemàtiques gràcies a l’ajuda visual de les fotografies i fer-nos conscients que estem envoltats de conceptes matemàtics en el nostre entorn i en el dia a dia. Algunes classes han treballat un dossier adjunt a l’exposició per a comprendre les diferents imatges i s’han fet diferents activitats.

 

 

Redactat per: Jan Herman, Albert Font i Ana Lamelas.