Durant la primera avaluació, la Cooperativa d’alumnes .COOM va decidir en assemblea, els seus propis estatuts. Aquests, hauran de ser seguits per tots els cooperativistes, és a dir, l’alumnat de la matèria optativa d’Emprenedoria.

IMG-20160301-WA0003     IMG-20160301-WA0001

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA .COOM

 • SI ALGUN DELS ALUMNES IMPLICATS EN LA COOPERATIVA COMET ALGUN ERROR GREU, POT SER EXPULSAT PER DECISIÓ DE TOTS ELS COOPERATIVISTES.
 • LA COOPERATIVA ESTARÀ CONSTITUÏDA PER UN TEMPS INFINIT.
 • OBLIGACIONS:
 1. Complir tots els estatuts.
 2. El vot serà obligatori, no es pot votar en blanc.
 3. Aportar el capital demanat (decidit en la primera assemblea).
 4. Predisposició i iniciativa en totes les assemblees i activitats realitzades.
 5. Bona actitud amb els companys/contactes externs.
 • SANCIONS VERS ELS MEMBRES DE LA COOPERATIVA:
 1. Suspendre l’actitud de la matèria d’Emprenedoria.
 2. Carta de disculpa.
 3. En casos molt extrems, expulsió del membre (les sancions seran decidides pel comitè de recursos: Adrià Sabaté, Elisa Fernández i Ainhoa Ortega).
 • NORMES:
 1. Cadascuna de les decisions serà votada a les assemblees.
 2. Respectar el torn de paraula.
 3. No menjar xiclet en cap moment; ni a les assemblees ni a les activitats.
 4. Complir la normativa del propi centre.
 • REPARTIMENT DE BENEFICIS:

(Pendent de decisió a la pròxima assemblea)

 • DRETS:
 1. Rebre tot tipus d’informació referent a la cooperativa.
 2. Poder ser escollits per a realitzar tot tipus d’activitats.
 3. Aportar idees i participar en les assemblees.
 • DECISIONS EN LES ASSEMBLEES:
 1. Modificació d’aquests estatuts.
 2. Selecció d’activitats, nom, projectes, idees, etc. 

          IMG-20160223-WA0027 (1)