A la nostra escola hi ha una organització anomenada Consell Rector que gestiona el nostre centre educatiu, a qui hem decidit fer una entrevista per a que puguem conèixer millor les seves funcions i organització. A continuació, podeu trobar les preguntes i respostes de l’entrevista preparada per l’Oriol Figueras de 1r ESO B, de l’equip MOSS de la Revista de l’escola:

  1. Què és el Consell Rector?

El consell Rector és un grup de pares i mares que gestionen, juntament amb la gerència i direcció, el Centre d’Estudis Montseny. Cada 4 anys, s’escullen les persones, entre 7 i 11 que en formaran part a través d’una assemblea.

2. Com es distribueix el consell Rector?

Hi ha diversos càrrecs, els quals s’escullen de manera interna: la/el president/a, la/el secretari/a, la/el tresorer/a, la/el sots-president/a i 7 vocals. Però encara que hi hagi aquests càrrecs tot és decideix per votacions i majories.

3. Quines decisions es prenen?

Es prenen totes les decisions relacionades amb la gerència de l’escola que no tinguin a veure amb la part educativa, per exemple: la tria de director, les obres a l’escola…

4. Cada quant es reuneix el Consell Rector?

Ens reunim, com a mínim, una vegada al mes, però en el consell actual ho fem cada 3 setmanes. En aquestes reunions es pot convidar al director de l’escola, al gerent… A totes les reunions hi ha un document que s’anomena ordre del dia, on hi ha escrit tot el que s’ha de parlar per ordre d’importància. Tot el que es fa en la reunió es basa en els estatuts, un document que ens marca què és viable fer i què no.

5. Creieu que el Consell Rector es coneix prou a l’escola?

La veritat és que tenim la sensació de que no es coneix prou, però hi estem treballant mitjançant entrevistes. També volem millorar la comunicació amb les famílies i alumnat.

6. Quins plans de futur teniu pensats per l’escola?

Tots els membres del Consell Rector vam signar un document de confidencialitat, i per tant no podem explicar tot allò que parlem a les reunions. En termes generals, el nostre objectius és fer que l’escola funcioni millor ara i en el futur.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi estat interessant per tal de conèixer millor aquest òrgan imprescindible a l’escola. A continuació podeu trobar una imatge de la darrera reunió del Consell Rector. Moltes gràcies per la vostra atenció!