A la nostra escola, des del curs 2010-2011, l’alumnat d’ESO té ordinador.

L’ordinador que hem rebut aquest any l’alumnat de 1r d’ESO és molt còmode per escriure. Cada any els processadors són més ràpids, amb més memòria i això facilita la reducció del temps per fer la feina, navegar per internet i la descàrrega de programes més ràpid.

Per contra, l’eliminació dels llibres dificulta l’aprenentatge. Els alumnes estem acostumats als llibres i ens agrada estudiar en paper  i  ens concentrem més. L’ordinador suposa una distracció perquè comencem a jugar quan no toca, per exemple.

Per altra banda l’ordinador, utilitzat adequadament, ens ajuda a ser més eficients i a trobar informació que desconeixem de les xarxes.

Daniel Conesa Bermejo.