El treball de recerca és una feina que es comença a 1r de Batxillerat i s’acaba a 2n de Batxillerat (dura 9 mesos).

L’alumnat pot escollir el tema, però ha de ser prou ampli per poder-ne fer una bona recerca. En començar la feina, a cada alumne se li assigna un tutor de treball. Aquest, consisteix en dues parts: una escrita i l’altra és l’exposició que s’ha de fer davant d’un tribunal.

El dia 22 de desembre vam assistir a l’exposició sobre el món “Harry Potter”. En un Powerpoint, l’alumna Laura Càmara, va explicar la saga Harry Potter, la història, els personatges… i anava fent comparacions amb altres novel·les com “El Senyor dels anells” i “Les cròniques de Nàrnia”.

La Laura Càmara va fer una exposició molt interessant i vam aprendre fets curiosos sobre el món de Harry Potter.

Foto de l'exposició, feta per Marcel de la Vega

Foto de l’exposició, feta per Marcel de la Vega

Fet per Marc Ribas Martí i Marcel de la Vega Czarnecki (1r ESO A)