Dissertació: La filosofia ens fa més feliços o dissortats?

Al llarg de la nostra història, les persones hem conviscut amb una ciència raonada i crítica que tracta sobre totes les coses reals, la filosofia. Per tant, podem entendre la filosofia com un coneixement que neix quan les persones es posen a reflexionar de manera rigorosa sobre qualsevol qüestió important, ja sigui pensant radicalment, aclarint conceptes, descobrint supòsits o fins i tot mostrant connexions. Això mostra com no hi ha una única manera de filosofar, per tant, la filosofia forma part del nostra dia a dia. Però, què ens aporta la filosofia?

La filosofia contribueix al desenvolupament de formar una visió panoràmica, una perspectiva sobre la totalitat de la realitat que ajuda a poder distingir i tenir criteri propi. Estimula una actitud reflexiva i crítica davant del que ens imposen. Permet elaborar bones argumentacions, fonamentant l’hàbit de donar suport a les pròpies conviccions amb bones raons que qualsevol altre persona pugui entendre. Desenvolupa la capacitat d’anàlisi, que ens és indispensable per a tenir les idees clares i ens pot ajudar a afrontar qualsevol problema. Contribueix decisivament a la formació ètica i cívica, en tant que ens ajuda a comprendre, respectar i aprendre tant individual com col·lectivament. Altrament dit, contribueix a la formació de millors persones. Així, filosofar ens fa persones menys ingènues, més reflexives i més lliures.

Per un altre costat, la ignorància ens pot beneficiar? Ulls que no veuen cor que no se’n dol? Avui en dia, hi ha diversos països que pateixen greus situacions econòmiques, polítiques i/o socials. Cada cop que es retransmeten aquestes situacions i algú s’implica, ja sigui fent una donació o fins i tot conscienciant als demès, es pot comprovar com el fet de no ser persones ingènues ens beneficia. La filosofia va lligada amb els reptes i obstacles que ens anem trobant per tal de créixer i millorar. Així doncs, sempre hem de fer front als nostres problemes i a les nostres pors per poder viure més feliçment. La filosofia defensa el pensament crític i ben fonamentat, oposant-se al dogmatisme, al fanatisme i al fonamentalisme, que pretenen imposar una doctrina o una pràctica per damunt de totes les altres.

En conclusió, opino que la filosofia no és la felicitat, però que ens condueix cap a aquesta. Per tant, ser un ignorant ens fa més dissortats. Personalment, el coneixement i l’aprenentatge em fa més feliç. Es a dir, la filosofia, si menys no, contribueix a la felicitat i ens convida a respectar els fonaments d’una convivència pacífica en una societat oberta, pluralista i democràtica.

Helena Bonilla – 4t d’ESO

 


La filosofia ens fa més feliços o més dissortats?

La felicitat és el desig de la humanitat, però, què és ser feliç? Com podem arribar a la nostra felicitat plena? De què depèn? Es tracta d’un camí o d’una fita? Qui és més feliç, un savi o un ignorant? La filosofia serveis per ser feliç?

Segons el diccionari, la felicitat és un estat de satisfacció espiritual i física. Jo penso que aquesta satisfacció es determina en un àmbit personal, és a dir, cadascú pot acabar de completar la definició amb allò que el satisfà. Per a mi la felicitat és el poder viure el dia a dia i gaudir d’aquells moments en els que apareix sense que la busquis, aquells instants són inesperats i els més satisfactoris.

 

Des del meu punt de vista, crec que per poder ser feliç pots ajudar-te de la filosofia, perquè aquesta, et plantejarà com guiar-te en el camí de la teva vida. La filosofia és una ciència raonada i crítica que tracta sobre totes les coses reals i abstractes. És una ciència perquè utilitza el mètode científic, és raonada perquè utilitza la raó i és crítica perquè revisa els seus errors. A partir de la seva definició, podem saber per a què serveix i si finalment serveix per ser feliços.

La filosofia ens permet tenir una perspectiva sobre la totalitat de la realitat, la qual ens ajudarà a tenir una visió més àmplia de les situacions, a no conformar-nos amb el mínim,  a voler entendre i saber, és a dir anar més enllà d’un simple fet. Per tant sempre intentarem seguir motivats i donar el màxim, en definitiva estarem més a prop d’assolir un moment de felicitat quan ens puguem sentir autorealitzats.

També ens concedeix una actitud reflexiva i crítica, la qual ens permet analitzar els nostres errors per aprendre i evolucionar, i no veure’ls com un aspecte negatiu, així evitar la decepció d’un mateix. La filosofia amplia els teus coneixements i els teus mètodes de raonament per tant ens ajuda a no ser enganyats.

Ens estimula i desenvolupa la capacitat d’anàlisi, la qual ens proporciona una presa de decisions més pensada a partir de bones argumentacions, on justifiques racionalment les teves idees. També t’ajuda a veure els pros i contres per determinar el teu posicionament en un tema. Per consegüent, el fet de prendre bones decisions en la vida et portarà per un bon camí, és a dir aquell que tu vols i et concedirà moments de felicitat.

Addicionalment, la filosofia contribueix en la formació ètica i crítica. Ens permetrà tenir una ment oberta, empatitzar, no prejutjar, ser prudents, comprendre diversos punts de vista, analitzar i comparar altres idees, no utilitzar la violència o un mètode dictatorial, utilitzar la paraula i l’argument, intentar ser el més just possible amb tu i els altres…  Tot això ens proporcionarà més moments de felicitat envers la societat, ja que no només existim nosaltres mateixos, hem de respectar els altres i saber conviure.

Referent al tema dels ignorants i savis, estic d’acord amb dues frases: “el savi sap que no ho sap tot i l’ignorant es pensa que ho sap tot’’; “el savi no diu tot el que pensa, pensa tot el que diu”. Un contra argument és el tòpic de que l’ignorant és més feliç que el savi perquè no sap ni vol saber, tampoc es qüestiona les coses i per tant no es frustra ni dóna massa voltes als seus pensaments. Aquesta situació és la de moltes persones que han viscut moments feliços, perquè s’han conformat amb el mínim i no s’han plantejat altres coses. Però, penso que també existeix el cas de persones, com jo, que els hi agrada i es senten feliços plantejant-se cada situació de la seva vida. Per tant hi ha gent que la filosofia els ajuda aconseguir moments de felicitat, però no és el motiu de la seva felicitat. D’altra banda hi ha persones que no donen importància a la filosofia i sense ella són feliços a la seva manera. També cal esmentar el cas de persones, que són ignorants a causa del sistema de govern o cultura del seu país.

En conclusió penso que la resposta més plausible a la pregunta inicial és que la filosofia et planteja els camins que pots prendre en la teva vida per assolir moments de felicitat i a partir d’arguments, anàlisi, una ment oberta i crítica podràs escollir el més adequat per a tu. En resum crec que la filosofia m’ajuda a ser més feliç, però penso que no tothom pot coincidir amb mi.

Eli Ortuño – 4t d’ESO

 


Aquests escrits són una mostra de les activitats de l’optativa de Filosofia de 4t d’ESO que fan amb la professora Lys Vilà