Mans que tremolen, boca seca, quedar-se en blanc… Aquestes són algunes de les situacions amb les quals ens trobem quan hem de realitzar una exposició oral davant de tota la classe. En l’exposició oral presentem un tema davant d’un públic. Aquests són alguns consells que us donem:                                                           20150522_164038

1.Gestualitat: la gestualitat és molt important ja que pot substituir o contradir allò que s’expressa amb paraules.

2.Mirada: una mirada efectiva estén ponts de comunicació amb el receptor, com ara captar i mantenir l’atenció i fer arribar el missatge.

3.Volum i entonació: el paper de la veu és clau per connectar amb el receptor, fer-li arribar un missatge amb claredat, mantenir-ne l’atenció i transmetre-li, fins i tot, emocions.

4.Ordre i estructura: una exposició que té un ordre i una estructura que el públic pot percebre és més fàcil de seguir, d’entendre i recordar.

5.Vocabulari: el lèxic utilitzat en una exposició canvia en funció del tema, el grau de formalitat i el propòsit comunicatiu.

6.Sintaxi: construir frases curtes i senzilles, ja que fa el missatge més clar i entenedor.

7.Densitat informativa:un discurs sobrecarregat d’informació pot ser feixuc i difícil d’assimilar.

8.Mitjans de suport: l’ús de presentacions amb diapositives, vídeos, documents impresos o altres suports serveix per atreure l’atenció, per exemplificar l’estructura del discurs i fer comprensibles conceptes complexos.

9.Conclusió: la conclusió és important perquè és la part que dóna resposta d’una manera precisa als objectius que han originat l’exposició.

10.Atenció i interès: per connectar amb el públic, cal fer-lo partícip de la comunicació i, en la mesura que sigui possible, adaptar el discurs a les seves reaccions.

Això es tot i esperem que us ajudi a treure bones notes!

Entrada realitzada per : Joel Lombao,Oliver Ibañez i Sara Salazar.

Informació extreta de :

Enllaç 1

Enllaç 2

Enllaç 3