L’escola concertada de Catalunya defensa la immersió lingüística i el model educatiu definit per la LEC

Davant les continuades accions per erosionar el model educatiu de Catalunya i qüestionar les legítimes opcions dels centres que integrem el Servei d’Educació de Catalunya, les entitats representatives dels titulars de les escoles concertades de Catalunya volem reiterar, formalment i explícita, el nostre total suport a la immersió lingüística en català i al model educatiu fixat per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

El model d’immersió lingüística ha permès d’evitar la segregació escolar i ha estat un factor decisiu de cohesió social, tal com han reconegut i avalat les institucions europees, diverses instàncies científiques i el sentit majoritari de la societat catalana.

Tots els nens i nenes que s’incorporen al Servei d’Educació de Catalunya han de gaudir de la possibilitat d’incorporar-se plenament -i el més aviat possible- a la societat catalana amb l’ús de la llengua pròpia del país, sigui quin sigui el seu origen. Rebutgem, doncs, la separació dels alumnes per raons de llengua.

L’experiència directa dels nostres centres, així com totes les avaluacions realitzades fins ara, acrediten que aquest model no provoca cap perjudici a l’alumnat; ans al contrari, permet assolir nivells satisfactoris en el coneixement tant del català com del castellà.

Entenem que el país no pot prescindir d’aquest model educatiu sense amenaçar la convivència i la cohesió, la qual cosa s’esdevindria si abandonem la immersió lingüística a l’escola.

Seguirem donant tot el suport a les autoritats educatives de Catalunya en aquelles mesures que s’encaminin vers aquesta finalitat.

Barcelona, 6 de maig de 2015

 Agrupació Escolar Catalana, Associació Empresarial d’ Economia Social Discapacitat Intel·lectual, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Fundació Escola Cristina de Catalunya, Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya, Confederació  de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya

Entrada editada per: Joel Lombao, Sara Salazar i Oliver Ibáñez.