Resultat d'imatges de camins escolars

Fa unes setmanes vam iniciar el projecte de Camins Escolars i va començar la primera fase, la de diagnosi . En una primer moment es va enviar un qüestionari als pares i mares dels alumnes per conèixer els seus hàbits de mobilitat de camí a l’escola i de reconeixement de l’entorn proper. Ara comença la segona part de la diagnosi, l’ anomenada teranyina, que consisteix en donar un mapa del barri als alumnes i que marquin amb una linea el camí que fan per arribar a l’escola i així conèixer les principals vies de mobilitat i treballar conjuntament amb l’Ajuntament i les entitats per fer que siguin camins més segurs.

Resultat d'imatges de camins escolars