En suport a les reivindicacions del dia 8 de març, dia de la dona, des de l’escola s’ha organitzat un acte on el personal que ha volgut s’ha concentrat davant de la porta de l’escola i s’ha fet lectura d’un manifest per la igualtat de gènere.

“La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que
compartim homes i dones. Les lleis actuals diuen que tots som iguals
davant la llei i prohibeixen qualsevol tipus de discriminació. Podríem
pensar, doncs, que avui dia no existeix discriminació cap a les dones o que
existeix discriminació només en determinades cultures o països. Però
aquest plantejament és erroni. En realitat, la igualtat entre dones i homes
no és encara una realitat, per bé que des de fa segles es reivindica aquest
principi i que està plenament reconeguda la plena ciutadania de les dones.[…]”

També s’ha fet la lectura del poema “8 de març” de M.Mercè Marçal