El Centre d’Estudis Montseny es va fundar l’any 1967. Avui és una cooperativa de pares i mares dels alumnes del Centre, gestionada per un Consell Rector escollit d’entre els socis de l’entitat. La participació plena en la gestió de la cooperativa haurà de formalitzar-se en el moment de la matriculació en el Centre.

El CE Montseny s’identifica amb els propòsits que motivaren la seva creació:

MG_9579El CE Montseny és una escola cooperativista i com a tal els pares participen i utilitzen tots els mecanismes de funcionament que els Estatuts i el Reglament de Règim Intern contemplen.

El CE Montseny és i vol ser ideològicament pluralista en la vessant política. Això significa en aquest cas respecte envers totes les ideologies i voluntat d’intentar donar a l’alumnat les informacions tan objectives com es pugui, perquè progressivament es formi els seus criteris i arribi a poder prendre responsablement decisions personals.

El CE Montseny es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que ens envolta, ja que l’escola és un sistema obert, viu i plural, connectat amb altres sistemes ideològics educatius, socials, econòmics que s’interrelacionen i s’influeixen mútuament. En aquest marc no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitismes i/o sectarismes. Per això, l’escola exclou de la seva programació l’ensenyança religiosa en la seva vessant doctrinal.

El CE Montseny s’identifica amb la coeducació: a l’escola, com a gairebé arreu del país tenim classes mixtes. Volem i ens sentim compromesos amb la voluntat de construir un model educatiu i social basat en conjunt de valors humans comuns a nens/es, nois/es.

El català és la llengua de comunicació i de treball fonamental entre nosaltres, volem que els nostres alumnes siguin molt conscients de la nostra realitat i del nostre entorn cultural. Pretenem convertir-los en ciutadans/es conscients i coneixedors/es del què significa viure a Catalunya.

fotos-esducatiu1

Metodològicament, la nostra actuació intenta donar un tracte personalitzat que sigui capaç d’adequar-se al ritme evolutiu i a la capacitat intel·lectual del nostre alumnat. En l’aspecte instructiu intentem aplicar sistemes actius, no autoritaris (sí normatius) que impliquin la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

MG_9499El CE Montseny és una escola activa, en la mesura que persegueix fonamentar en l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora mitjançant la comunicació i el treball (individual i en grup) amb la finalitat de fer factible un bon sistema d’adquisició dels diferents aprenentatges que hauran d’incidir en la seva formació. L’objectiu és aconseguir que l’alumne/a sigui l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre estimulat i orientat pels docents.

L’Escola està concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle), EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT.

L’escola pertany a l’Agrupació Escolar Catalana, a l’Associació de Directius de Centres Concertats de Batxillerat de Catalunya i a la Fundació Tr@ms.

Web